Velkommen til Oremeo

Siden er under ombygning

Vi er pt. ved at ombygge siden, og derfor er den ude af drift.
Men du kan stadig kontakte:
Connie Overgaard
telf: 60811389
email: oremeo@oremeo.dk
se vedlagte CV under her

KRONOLOGISK CV Oremeo Børneergoterapi

CV/Connie Overgaard Hansen
Æblevænget 30, Appenæs
4700 Næstved
Mobil: 60811389
oremeo@oremeo.dk

RESUMÈ

Jeg har i snart 20 år arbejdet som ergoterapeut med speciale i børn i Næstved Kommune. I alle årene har jeg arbejdet inden for almenområdet, med tidlig forebyggende indsats i forhold til børn med sanseintegrationsvanskeligheder, samt børn med forsinket motorisk udvikling og børn med sensoriske vanskeligheder. Børnene er primært i alderen 0-10 år.
Jeg undersøger og behandler børnene, samt rådgiver forældre og fagpersonale.

Siden 2007 har jeg desuden haft ergoterapeutiske opgaver med børn, med vidtgående fysisk og psykisk handicap. Jeg har i løbet af denne periode specialiseret mig i børn med spisevanskeligheder, og arbejder nu desuden med dette speciale både inden for det forebyggende og behandlende område.

Ved siden af min ansættelse i det offentlige har jeg et lille bitte firma: Oremeo Børneergoterapi, hvor jeg har undervisningsopgaver på UCSJ og Metropol samt afholder kurser.

Jeg er startet på uddannelsen som SE-terapeut i efteråret 2016.
SE står for Somatic Experience og er en kropsbaseret behandlingsmetode, som kan forløse og helbrede traumer. Traumatiske og fastlåste begivenheder forløses nænsomt gennem opmærksomhed på kroppen og dens ressourcer.ERHVERVSERFARING

1997- Ergoterapeut i Næstved Kommune, Børn
1995-1997 Ergoterapeut på Familiecenter Falster, Børn
1994-1995 Ergoterapeut på Fjorden, Roskilde, Voksenpsykiatri

December 1994 uddannet ergoterapeut fra Ergoterapeutuddannelsen i Næstved


SELVSTÆNDIG ERGOTERAPEUT

2013- Oremeo Børneergoterapi etableres

KURSER OG ANDEN UDDANNELSE

2016 Intervention baseret på SPM og Quick Tips
2016 When Children Won´t Eat: Picky Eaters versus Problem Feeders, Assessment and Treatment Using the SOS Approach to Feeding
2015 Muskeltonus & Spasticitet
2015 Ergoterapeutisk undersøgelse og intervention for børn med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser (SPM og SPM - P)
2015 Kræsenhed og spiseproblemer – fordybelseskursus for ergoterapeuter
2014 Skinner til børn
2014 Music & Sound – Supporting Learning for Children with Developmental Disabilities
2014 Feeding & Pre-speech Programs for Children with Motor Challenges
2014 Stimulastik
2014 Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach (OPT)
2013 Oral - Motor Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT)
2013 A three – part Treatment plan for Oral Placement Therapy (OPT)
2010 Sensory Profile
2009 Oralmotorisk undersøgelse og behandling
2009 Observation af spæd- og småbørn, observering af den tidlige barn/forældrekontakt
2008 CO-OP (Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance)
2008 Sensory Profile – et testredskab til afdækning af sensoriske modulationsforstyrrelser hos børn
2008 Den motiverende samtale – metode og praktiske øvelser
2008 Sansemotorik i praksis
2007-2008 Visuel Perception
2007 MAP (Miller Assessment for Preschoolers)
2006 Effektivt samarbejde gennem dialog
2006 Sanseintegrationsbehandling
2004 Visuel Perception (Vision & Visuel Perception for Occupational Therapists)
2003 Behandlerkonference om adoption
2001 De nyere teorier om bevægelsesudvikling og aktivitet hos børn
2000-2001 Marte Meo Metoden
2000 Krop & Læring
2000 Børn & Unges Liv og Læring
1998 Ergoterapiens teorier og modeller
1998 Rytmik, Musik, Krop & Bevægelse
1997 Tidligt kontaktskadede børn


PERSONLIGE KOMPETENCER

God til at skabe respektfuld og empatisk kontakt til børn og deres forældre.
Har ”et godt ergoterapeutisk tag” på fysisk og psykisk handicappede børn.
Ser det som min fornemste opgave at være børnenes ”advokat”.
Reflekterer hurtigt og relevant i forhold til faglig problemløsning.
Bevarer ”hovedet koldt” og ”hjertet varmt” ved svære samtaler.
Formidler mit fag med stor entusiasme og begejstring.
Samarbejder med succes med mange forskellige faggrupper dagligt.
Deler mest muligt ud af mit fag til samarbejdspartnere.
Formidler viden til egne kollegaer, samt mine samarbejdspartnere om børn med spisevanskeligheder i praksis, i undervisning og på kurser.
Skaber gode resultater i behandlingen af børn med spiseproblemer.